Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju | Wiadomości

Strona główna

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju

20 marca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Budowa kolejnej sali gimnastycznej przy powiatowej szkole zakończona

 

W dniu 19 marca 2019 roku w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej. W wydarzeniu wziął udział m.in. Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Posłanka na Sejm RP Anna Paluch, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec, Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój Leszek Świder. Gośćmi byli również Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska, oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Jan Gabor. Ponadto na uroczystość przybyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Powiatu Nowotarskiego, a także nauczyciele Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju oraz uczniowie i absolwenci.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego Polski przy muzyce szkolnej orkiestry dętej, Dyrektor Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju Irena Jaworska przywitała wszystkich zebranych gości, a następnie odbyło się uroczyste oddanie sali gimnastycznej do użytku. Dyrektor placówki złożyła także podziękowania na ręce posła Edwarda Siarki, dzięki któremu udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu oraz podziękowała przewodniczącemu Tadeuszowi Rafaczowi i staroście Krzysztofowi Faberowi, za podjęcie inicjatywy budowy sali oraz zabezpieczenie niezbędnych na ten cel środków finansowych i organizacyjnych. Panowie dodatkowo zostali uhonorowani Laurami Tischnera za szczególne zasługi dla szkoły. Salę poświęcił Proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju Paweł Duźniak.

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju to była dwuetapowa inwestycja – najpierw miała miejsce budowa murów oporowych i wykonanie stanu surowego otwartego sali wraz z przyłączeniami instalacyjnymi i częściowym zagospodarowaniem terenu. Następnie dostosowano istniejący już budynek szkoły do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonano pace wykończeniowe. Ostatnim etapem było wyposażenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznika komunikacyjnego między istniejącym budynkiem a projektowaną salą, budowa ogrodzenia. Obiekt jest dwukondygnacyjny. Parter budynku , gdzie znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne stanowiące zaplecze sali gimnastycznej jest dostępny bezpośrednio z poziomu terenu. Jedna z dwóch szatni jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętro, czyli poziom sali gimnastycznej oraz łącznika prowadzącego do istniejącego budynku osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się dźwigiem osobowym.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 744,97 m2,  jego kubatura to 7908,46 m3, natomiast jeżeli chodzi o wysokość gmachu to sięga on prawie 20 metrów (dokładnie 19,7 m.). Całkowity koszt inwestycji to kwota obejmująca ponad 8 milionów złotych. Koszt budowy nowej sali gimnastycznej (oprócz prac w istniejącym budynku szkoły) wyniósł ponad 7,5 miliona złotych (7 511 180 zł), z czego prawie 2 miliony złotych (1 872 900 zł) to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

W kolejnej części uroczystości Starosta Powiatu Nowotarskiego, pogratulował szkole wielu sukcesów edukacyjnych i sportowych. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju cieszy się dobrą opinią nie tylko w powiecie  nowotarskim ale szeroko poza nim. Jego renoma oraz liczne osiągnięcia przyczyniają się do bardzo dobrych naborów (do szkoły obecnie uczęszcza 401 uczniów – 270 do Liceum Ogólnokształcącego i 131 do Technikum), które motywują do nieustającego rozwoju szkoły oraz wzbogacania oferty edukacyjnej. Placówka zajmuje wysokie miejsca w rankingach PERSPEKTYWY szkół ponadgimnazjalnych biorących pod uwagę jakość kształcenia, wyniki w sporcie, olimpiadach oraz wyniki z matur.  Ma na swoim koncie już srebrną oraz brązową tarczę. Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego z uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Rolniczy świadczy o bardzo dobrej pozycji szkoły. Inną mocną stroną placówki jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego. Ponadto w ramach wymiany uczniowskiej szkoła współpracuje z zagranicznymi szkołami.

W kolejnej części programu odbyły się pokazy zdjęć archiwalnych dawnego budynku szkoły. Została również przedstawiona jej krótka historia od początku działania. Już za czasów przedwojennych szkoła służyła jako gimnazjum, następnie  po wojnie otwarto tu Państwowe Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli, które potem przekształcono w Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli. W kolejnych latach  funkcjonowała pod nazwą Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, w późniejszych latach zmieniono jej nazwę na Studium Nauczycielskie.  Od 1991 roku działała już jako II Liceum Ogólnokształcące, natomiast w 2002 roku został utworzony Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Liceum oraz Technikum Informatyczne, aż wreszcie w 2008 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru i imienia Józefa Tischnera liceum oraz technikum.

Ostatnią częścią uroczystości był kilkuminutowy film z etapów budowy nowej sali gimnastycznej. Zagrała również szkolna orkiestra, a szkolny chór wraz ze wszystkimi zebranymi na sali gośćmi zaśpiewali hymn Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju. Następnie uczniowie swoimi występami zaprezentowali między innymi fragment z życia swojego patrona księdza Profesora Józefa Tischnera, a skeczami oraz tańcem nawiązali do swoich sukcesów sportowych.