USŁUGI SPOŁECZNE - udział w szkoleniu zapewniającym praktyczną wiedzę potrzebną do podniesienia poziomu kwalifikacji na temat wyszukiwania oraz eliminowania słabo zabezpieczonych punków w podległych sieciach komputerowych. | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE - udział w szkoleniu zapewniającym praktyczną wiedzę potrzebną do podniesienia poziomu kwalifikacji na temat wyszukiwania oraz eliminowania słabo zabezpieczonych punków w podległych sieciach komputerowych.

status: zamknięte

Nowy Targ, 30.06.2019r.

Znak sprawy: ZA.272.26.2019                                 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZA.272.26.2019           

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne: Usługi – udział w szkoleniu dwóch pracowników Biura Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego w  Nowym Targu zapewniającym praktyczna wiedzę potrzebną do podniesienia poziomu kwalifikacji na temat wyszukiwania oraz eliminowania słabo zabezpieczonych punktów  w podległych sieciach komputerowych.

 

CALOŚĆ DOKUEMTACJI PRZEDSTAWIONA JEST W KOLEJNYCH PLIKACH: