USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.12.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” w podziale na trzy części. | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.12.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” w podziale na trzy części.

status: zamknięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.12.2019          

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w  powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 od A do C do niniejszego ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ