USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.27.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 2-dniowych szkoleń dla pracowników służb finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego. | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.27.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 2-dniowych szkoleń dla pracowników służb finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 2-dniowych szkoleń dla pracowników służb finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

Część nr 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej dla pracowników służb finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 A  do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z zakresu sprawozdawczości budżetowej dla pracowników służb finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 B  do niniejszego Ogłoszenia.

Część nr 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z zakresu kadry i płace w jednostkach budżetowych dla pracowników służb finansowo-księgowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 C  do niniejszego Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: