USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów (pierwsza pomoc, uprawnienia SEP ) w ramach projektu pn.: Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów (pierwsza pomoc, uprawnienia SEP ) w ramach projektu pn.: Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim

status: zamknięte

Nowy Targ, 26.03.2019r.

Znak sprawy: ZA.272.11.2019                                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  nr ZA.272.11.2019          

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

 

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a  do niniejszego Ogłoszenia.

 

Część nr 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Uprawnienia SEP” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży  elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b  do niniejszego Ogłoszenia

 

Całość dokumentacji w kolejnych plikach poniżej: