XXXII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2019" | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2019"

Termin
7 marca – 6 maja 2019
Zdjęcie 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
zaprasza na

XXXII MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH„TALENTY MAŁOPOLSKI 2019”

 

Współorganizatorami są : Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

Celem festiwalu jest propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi, wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” - najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych, oraz wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

Udział w konkursie mogą wziąć:

1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.

Oryginał lub kopię kart zgłoszeń należy przesyłać do 15 marca 2019 r. na adres Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ, e mail: pck.sekretariat@nowotarski.pl tel.: 18 266 27 85. Jeżeli oryginał karty nie został dostarczony wcześniej, należy go przedłożyć w dniu eliminacji. Swój udział w finale wojewódzkim należy potwierdzić do 6 maja 2019 r., telefonicznie: 12 2716 757, 533 990 660 lub e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.

 

INFORMACJE:

Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 503 157 486

talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl


Kinga Sędzik – koordynator Finału Wojewódzkiego
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 12 2716 757, 533 990 660
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl

 

Regulamin oraz karty zgłoszeń do pobrania: